Download nu hét geheim hoe je hoe je met perfectie en faalangst om kunt gaan bij je kind.

DOWNLOAD
Download nu hét geheim hoe je de driftbui van je kind gemakkelijk om kunt draaien.
DOWNLOAD

#021 - Hoe kun je de Gouden Weken in de thuissituatie gebruiken?

13 september 2020
Bastin Alexander

Het schooljaar is net weer begonnen dus zullen er veel veranderingen voor je zijn in het ritme. De kinderen moeten weer op een bepaald moment klaar staan om op tijd op school te zijn en je hebt wat meer flexibiliteit gedurende de schooluren. Kijk je er naar uit dat de scholen weer beginnen, ook natuurlijk na een onzekere tijd tijdens de Corona toen de scholen dicht waren? Of had je juist een goed ritme met de kinderen thuis?

In de aflevering van vandaag wil ik dieper ingaan op de eerste weken na de zomervakantie die ze op sommige scholen de “Gouden Weken” noemen. Ik wil dieper ingaan op wat de Gouden Weken precies inhouden en hoe je dit in de thuissituatie kunt gebruiken. Het is weer een aflevering met concrete tips en specifieke acties die je kunt inzetten.

Nu de scholen weer zijn begonnen en de kinderen na lange tijd weer in het schoolritme komen, komt ook weer de groepsvorming kijken. Zoals we tijdens het gesprek met Caroline van Bommel over pesten hebben geleerd, worden aan het begin van het schooljaar nieuwe groepsdynamieken gevormd en worden individuele rollen in de groep aangenomen.

De gouden weken

Scholen maken van deze periode gebruik tijdens de Gouden weken. Groepsvorming vindt plaats aan het begin van het schooljaar of als bijvoorbeeld een verandering plaatsvindt in de groep: iemand gaat weg of komt er juist bij. 

Er zijn vijf fase te onderscheiden als het gaat om groepsvorming:

  1. De eerste fase is oriëntatie. Kinderen leren elkaar beter kennen 
  2. De tweede fase heet storming: presenteren. De rollen worden verdeeld tussen de kinderen. Wie is de leider en de volger? 
  3. In de derde fase worden de normen en waarden bepaald. 
  4. In de vierde fase worden de normen en waarde uitgevoerd. 
  5. De vijfde fase gaat over evalueren. Hoe is het jaar gegaan en hoe is de groepsdynamiek verlopen. Heeft iedereen zich aan de afspraken gehouden of is door een ontwikkeling het anders gelopen?

Deze fasen gebeuren altijd en vaak automatisch zonder dat hier bewust over wordt nagedacht. Zoals gezegd is het belangrijk dat je zelf over je waarden nadenkt en deze bewust kiest. In de aflevering van vorige week hebben we namelijk gezien welke problemen en stressoren je allemaal aan je waarden kunt koppelen.

Dit is in groepsverband niet anders. Als je dit automatisch laat gebeuren, kunnen er allerlei problemen en stressoren ontstaan omdat je uitgaat van actie-reactie in plaats van dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt voor diens acties.

Het is daarom belangrijk om begeleiding te bieden en kinderen na te laten denken over welke rol ze willen spelen. Wat zijn de afspraken die je met de groep maakt hoe je je gedraagt. Welke waarden zijn de basis voor de omgang met elkaar?

Door hier met elkaar over te praten, zullen alle deelnemers gemotiveerd zijn om zich aan de afspraken te houden. En is de kans groter dat iedereen elkaar ook verantwoordelijk houdt om zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Vertaald naar de thuissituatie

Hoe kun je dit nou vertalen naar de thuissituatie? Kinderen stellen dus in de klas tijdens de gouden weken gezamenlijk normen en waarden op. Hoe dienen we ons te gedragen en hoe kun je reageren op bepaalde situaties.

Waarom zou je dit thuis niet hetzelfde doen? We willen dat onze kinderen zich gedragen en we willen ze de normen en waarden bijbrengen. Je bent veel gemotiveerder als iets je eigen idee of initiatief is dan wanneer je iets wordt opgelegd. Dit geldt zeker voor volwassenen  maar ook voor kinderen. 

Je bent veel gemotiveerder om verantwoordelijkheid voor je acties te nemen wanneer je onderdeel bent van het stellen van de normen, waarden en gedragsregels. In plaats van je kind te “leren” hoe het zich dient te gedragen, neem je kind mee in dit proces zoals ze zelf denkt dat ze zich dient te gedragen. Hoe kun je reageren op bepaalde situaties, bijvoorbeeld als je geen zin hebt om te luisteren. Hoeveel zouden de kinderen mee moeten helpen bij het huishouden? Welke beloning kan hier tegenover staan?

Wat zou er gebeuren als je samen met je gezin tot goede en duidelijke afspraken komt. Niet meer top-down je moet nou eenmaal luisteren, maar ze veel meer zelf laten meedenken wat een goede actie of reactie zou zijn in bepaalde situaties.

Je leert ze dan namelijk over hun gedrag na te laten denken en over de consequenties van hun acties. Niet alleen voor de korte termijn een winst, maar deze vaardigheid kunnen ze de rest van hun leven goed gebruiken.

Op sommige scholen wordt dit dus in de klas gedaan en nu is het juiste moment om dit met je kinderen te bespreken en een soortgelijke oefening in de thuissituatie te doen. Check out de challenge aan het einde van de aflevering voor meer details.

Succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 + vier =

Gerelateerde Podcasts

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram